नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय दोलखा
दोलखा

उदेश्य

जिल्ला भित्रको सम्पूर्ण जग्गा जमिनको व्यवस्थापन तथा प्रशासन गर्ने यस कार्यालयको बृहत् उद्देश्य हो भने यसका विशिष्टीकृत उद्देश्यहरु देहाय अनुसार रहेका छन् ः
१. रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिला खारेज गर्नु
२. घर जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्नु
३. राजश्व संकलन गर्नु
४. सरकारी र सार्वजनीक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्नु
५. जग्गाको न्यूनतम मुल्याङ्कन निर्धारण गर्नुृ
६. गुठी संस्थान  र सार्वजनीक गुठी अन्तर्गतको जग्गा व्यवस्थापन गर्नु
 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)