नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय दोलखा
दोलखा

मुख्य कार्यहरू

 यस मालपोत कार्यालय दोलखाले निम्न कार्यहरु गर्दैआएको छ ः
१    जग्गा दर्ता (रैकर जग्गा)
२    बिर्ता जग्गा दर्ता
३    रजिस्ट्रेशन
४   नामसारी
५   दाखिला खारेज
६    फोटो टाँस र तिनपुस्ते कायम
७   संशोधन
८    रोक्का
९    रोक्का फुकुवा
१०    प्रतिलिपि उतार
११    मोही नामसारी
१२    मेही जग्गाधनी बाँडफाँड
१३    बाली भराई मोही निष्काशन
१४    मोहियानी हकको प्रमाण पत्र प्रदान
 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)